ഗൂഗിള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ വ്യാപകമായി ക്രാഷാകുന്നെന്ന് പരാതി | Google Android App

0 Просмотры
Издатель
Google complains of the widespread crash of Android apps; Google has also confirmed that there is a problem.
ഗൂഗിള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ വ്യാപകമായി ക്രാഷാകുന്നെന്ന് പരാതി; പ്രശ്‌നമുള്ളതായി ഗൂഗിളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Документальное кино
Комментариев нет.