ផឹកជាមួយខ្មោច-រឿងពិត(កំពត) | Drink Beer With Ghosts | Khmer Ghost Story

2 Просмотры
Издатель
ផឹកជាមួយខ្មោច-រឿងពិត(កំពត)-Pherk Jeamuy Khmoch | Drink Beer With Ghosts | Khmer Ghost Story

-This is a real ghost story that happened in Kampot province. At that time a young man saw 3 ghost drinking with his

-My Facebook Account:

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-ខ្មោចសសរ និង ខ្មោចម្ចាស់ផ្ទះ


-ខ្មោចសសរកន្លោង


-ខ្មោចដើមពុទ្រា


-1000 រាត្រី


-ខ្មោចលោតពីលើអគារ


-យីអ៊ុនដាក់ អារក្សជាន់


-កំហឹងខ្មោចប្ដី


-ខ្មោចប្អូនប្រុសខ្ញុំ


-ប្រគេនផ្ទះខ្មោចជូនលោក


-ខ្មោចមើលទូរទស្សន៍


-ដើមអំពិលខ្មោចនៅ


-សណ្ឋាគារជាប់របងវត្ត


-ផឹកចំស្រាជេរខ្មោច


-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Ужасы
Комментариев нет.